Welk cijfer moet ik halen?


Toelichting

Leerling in het voortgezet onderwijs? Berekenen welk cijfer moet je minimaal halen voor een volgende toets, eindcijfer, tentamen of schoolexamen. Of voor een voldoende op je rapport. De weging geeft aan hoe vaak (hoeveel keer) een cijfer meetelt. Kijk of je nog examenbundels, examentraining, bijles of huiswerkbegeleiding nodig hebt.