N term - 6.0


Normeringsterm voldoende 6

Op deze site zijn de Normeringsterm-calculators hetzelfde voor voldoende 6 en voldoende 5.5. Het enige verschil is de kleurstelling in de resultaat-tabel.

Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met de normeringsterm. Deze N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1.

  • Was het examen of toets te doen?
    • Normeringsterm 1.

  • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
    • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft een vermindering van 1 punt.

  • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
    • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft een vermeerdering van 1 punt.