Skip to main content

N term cijfer berekenen examenN term cijfer berekenen voor examen of toets

Klik hier voor het N term overzicht 2024 op examenblad.nl

De N term of normeringsterm is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De N term is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2 met als standaard 1. Bij examens wordt de te behalen score ook schaallengte genoemd. De N term wordt in de periode na de centraal schriftelijke examens per vak bekend gemaakt.

Op cijferrekenaar.nl zijn de N term berekeningen voor voldoende 6 en voldoende 5.5 hetzelfde. Het enige verschil is de kleurstelling in de omzettabel.

  • Was het examen of de toets te doen?
    N term 1. De helft goed geeft een 5.5.

  • Was het examen of de toets makkelijk?
    N term kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. N term 0 geeft over het algemeen een vermindering van 1 punt. De helft goed geeft een 4.5.

  • Was het examen of de toets moeilijk?
    N term groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. N term 2 geeft over het algemeen een vermeerdering van 1 punt. De helft goed geeft een 6.5.

Voorbeeldgrafiek:

voorbeeldgrafiek n term