Cijfers berekenen met normeringsterm 

bereken cijfer voor toets met Normeringsterm

De N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1. Bij examens wordt de te behalen score ook wel schaallengte genoemd.

Op deze site zijn de Normeringsterm-calculators hetzelfde voor voldoende 6 en voldoende 5.5. Het enige verschil is de kleurstelling in de omzettabel.

  • Was het examen of toets te doen?
    • Normeringsterm 1.

  • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
    • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft over het algemeen een vermindering van 1 punt.

  • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
    • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft over het algemeen een vermeerdering van 1 punt.