Skip to main content

ExamenCijfers berekenen met normeringstermBereken cijfer voor examen of toets met Normeringsterm

De N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2 met als standaard 1. Bij examens wordt de te behalen score ook wel schaallengte genoemd. De N-term, per vak, wordt in de periode na de centraal schriftelijke examens bekend gemaakt.

Op cijferrekenaar.nl zijn de Normeringsterm berekeningen hetzelfde voor voldoende 6 en voldoende 5.5. Het enige verschil is de kleurstelling in de omzettabel.

  • Was het examen of de toets te doen?
    Normeringsterm 1.

  • Was het examen of de toets makkelijk?Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft over het algemeen een vermindering van 1 punt.

  • Was het examen of de toets moeilijk?Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft over het algemeen een vermeerdering van 1 punt.