Skip to main content

Meerkeuze met gokkans cijfer berekenenCijfer berekenen voor toets meerkeuze met gokkans correctie

Bij deze methode wordt het aantal vragen van de meerkeuzetoets dat de kandidaat met gokken goed zou hebben (de gokkans), niet meegenomen in de bepaling van de cesuur. Over de overige te behalen punten wordt de cesuur bepaald.

De cesuur is het breekpunt waarbij een voldoende wordt behaald. De cijfers worden als volgt berekend: lineair van 10 naar de cesuur (6.0) en vervolgens van de cesuur lineair naar 1.

Het is dus niet zo, dat als minimaal de gokscore wordt behaald, er een 1 wordt gescoord. 

Voorbeeld:

Er zijn 50 meerkeuzevragen met 3 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt dus totaal te behalen 50 punten. Met gokken is de kans 33.3% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 33.3% van de 50 vragen goed worden beantwoord. De gokscore is 16.7 punten. Het resterende aantal punten is 33.3. Een kennispercentage (cesuur) van bijvoorbeeld 55% over deze 33.3 punten is 18.3. In totaal moeten er dus 16.7 (gokscore) + 18.3 (55% van resterend) = 35 punten worden behaald voor een voldoende 6.0. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 35 punten.

Voorbeeldgrafiek meerkeuze met gokkans

voorbeeldgrafiek meerkeuze met gokkans