Skip to main content

Cijfer berekenen met aantal fout geeft 6Bereken cijfer toets met aantal fout is cijfer 6.0

Berekening voor het berekenen van cijfers met fout per punt. Deze calculator lijkt op de andere fout per punt berekeningen, echter hier wordt bepaald bij hoeveel fout een voldoende 6.0 wordt behaald. Hieruit volgt de puntenaftrek per fout. De aftek per fout wordt vanaf 10 lineair doorgerekend.

Voorbeeldgrafiek: