Dit aantal fout is - 6.0


Toelichting dit aantal fout is cijfer 6

Toets nakijken? Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met fout per punt. Deze calculator lijkt op de andere fout per punt varianten, echter hier wordt bepaald bij hoeveel fout een voldoende 6.0 wordt behaald.

Vul in bij welk aantal fouten een 6.0 wordt gescoord. Hieruit volgt de puntenaftrek per fout. De aftek per fout wordt vanaf 10 lineair doorgerekend.