Skip to main content

Cijfer berekenen cesuur met puntenBereken cijfer voor toets met cesuur bepaald door punten

Gebruik deze berekening voor het berekenen van het cijfer met een cesuur aan de hand van punten. Na invulling van de te behalen score voor een 10, het aantal punten waarbij een 6.0 wordt behaald (de cesuur of breekpunt) en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend.

De cesuur is het breekpunt tussen:

  • Lineair van 10 naar de cesuur (bijvoorbeeld 70 punten) en vervolgens,
  • Lineair van deze cesuur naar 1.

Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord.

Voorbeeldgrafiek: