Skip to main content

Cijfer berekenen met cesuur percentageBereken cijfer voor toets met cesuur bepaald door een percentage

Gebruik deze berekening voor het berekenen van cijfers met een procentuele cesuur. Na invulling van de te behalen score voor een 10 en het percentage waarbij een 6.0 wordt behaald (dit is de cesuur of het breekpunt) en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend.

De cesuur is het breekpunt tussen:

  • Lineair van 10 naar de cesuur en vervolgens;
  • Lineair van de cesuur naar 1.

Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord.

Voorbeeldgrafiek: