Cesuur percentage - 6.0


Berekening cesuur percentage voldoende 6

Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met cesuur. Na invulling van de te behalen score voor een 10, het percentage waarbij een 6.0 (de cesuur) wordt behaald en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend.

De cesuur is het breekpunt tussen:

  • Lineair van 10 naar de cesuur (bijvoorbeeld 70 punten) en vervolgens,
  • Lineair van de cesuur naar 1.

Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord.
Kies genereer Tabel voor de cijfertabel.