80% norm - 6.0


80% normering voldoende 6

Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met normering 80%. Dit is een lineaire berekening vanaf 10. Als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 80 punten (=80%) een 6 gescoord. Na invulling van de totaal te behalen punten en het werkelijk behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend, of kies Genereer Tabel.