Skip to main content

Cijfer berekenen 75 procent normeringBereken cijfer voor toets met de 75 procent normering

Een normering van 75% houdt in dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, bij 75 punten een 6.0 wordt behaald. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van een cesuur.

Voorbeeldgrafiek: