Skip to main content

Cijfer berekenen 70 procent normeringBereken cijfer voor toets met de 70 procent normering

Een normering van 70% houdt in dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, bij 70 punten een 6.0 wordt behaald. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van een cesuur.

Voorbeeldgrafiek: