70% norm - 6.0


70% normering voldoende 6

Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met normering 70%. Dit is een lineaire berekening vanaf 10. Als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 70 punten (=70%) een 6 gescoord. Na invulling van de totaal te behalen punten en het werkelijk behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend, of kies Genereer Tabel.

De 70% normering wordt ook door het CBR toegepast voor vaarbewijzen.

  • Klein Vaarbewijs 1 (KVB1). Er zijn 80 punten te behalen bij 40 vragen. De slagingsgrens ligt op 70% van 80 punten zijnde 56 punten.
  • Klein Vaarbewijs 2 (KVB2). Er zijn 50 punten te behalen bij 27 vragen. De slagingsgrens ligt op 70% van 50 punten zijnde 35 punten.