Cijfer berekenen met Nterm 

Bereken cijfers voor toets of examen met de Nterm

De normeringsterm is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1. Bij examens wordt de te behalen score ook wel schaallengte genoemd.

Op deze site zijn de Normeringsterm-calculators hetzelfde voor voldoende 5.5 en voldoende 6.0. Het enige verschil is de kleurstelling in de omzettabel.

  • Was het examen of toets te doen?
    • Normeringsterm 1. De helft van de punten geeft een 5.5.

  • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
    • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft over het algemeen een vermindering van 1 punt. De helft goed geeft een 4.5.

  • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
    • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft over het algemeen een vermeerdering van 1 punt. De helft goed geeft een 6.5.