Skip to main content

Normeringsterm cijfer berekenen examenNormeringsterm cijfer berekenen voor examen of toets

Klik hier voor N term 2024 op examenblad.nl

De normeringsterm of nterm is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2 met als standaard 1. Bij examens wordt de te behalen score ook wel schaallengte genoemd. De normeringsterm, per vak, wordt in de periode na de centraal schriftelijke examens bekend gemaakt.

Op deze site zijn de normeringsterm berekeningen hetzelfde voor voldoende 5.5 en voldoende 6.0. Het enige verschil is de kleurstelling in de tabel.

  • Was het examen of de toets te doen?
    Normeringsterm 1. De helft van de punten geeft een 5.5.

  • Was het examen of de toets makkelijk?
    Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft over het algemeen een vermindering van 1 punt. De helft goed geeft een 4.5.

  • Was het examen of de toets moeilijk?
    Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft over het algemeen een vermeerdering van 1 punt. De helft goed geeft een 6.5.

Voorbeeldgrafiek: