Cijfer berekenen meerkeuze met gokkans 

Bereken cijfer voor toets meerkeuze met gokkans

Bij deze methode wordt het aantal vragen dat de kandidaat met gokken goed zou hebben (de gokkans), niet meegenomen in de bepaling van de cesuur. Over de overige te behalen punten wordt de cesuur bepaald.

De cesuur is het breekpunt waarbij een voldoende wordt behaald. De cijfers worden als volgt berekend: lineair van 10 naar de cesuur (5.5) en vervolgens van de cesuur lineair naar 1.

Het is dus niet zo, dat als minimaal de gokscore wordt behaald, er een 1 wordt gescoord. 

Voorbeeld:

Er zijn 50 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt dus totaal te behalen 50 punten. Met gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 50 vragen goed worden beantwoord. De gokscore is 12.5 punten. Het resterende aantal punten is 37.5 punten. Een kennispercentage van bijvoorbeeld 60% over deze 37.5 punten is 22.5 punten. In totaal moeten er dus 12.5 (gokscore) + 22.5 (60% van resterend) = 35 punten worden behaald voor een voldoende 5.5. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 35 punten.