Cesuur punten - 5.5


Berekening cesuur punten voldoende 5.5

Docent of leraar in het onderwijs en toets nakijken? Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met een cesuur, ofwel lineair met breekpunt. Het breekpunt is de cesuur. Na invulling van de te behalen score voor een 10, het aantal punten waarbij een 5.5 (de cesuur) wordt behaald en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend.

De cesuur is het breekpunt tussen:

  • Lineair van 10 naar de cesuur (bijvoorbeeld 70 punten) en vervolgens
  • Lineair van de cesuur naar 1.

Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord. Klik op tabel voor het tonen van de cijfertabel, te downloaden als PDF.