Skip to main content

Cijfer berekenen met cesuur puntenCijfer berekenen voor toets met cesuur bepaald door een aantal punten

Deze berekingen gebruik je voor het berekenen van cijfers met een cesuur aan de hand van punten. De cesuur is het breekpunt. Na invulling van de te behalen score voor een 10, het aantal punten waarbij een 5.5 wordt behaald (de cesuur of breekpunt) en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend.

De cesuur is het breekpunt tussen:

  • Lineair van 10 naar de cesuur en vervolgens;
  • Lineair van de cesuur naar 1.

Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord.

Voorbeeldgrafiek: