Skip to main content

Cijfer berekenen met cesuur percentageCijfer berekenen voor toets met cesuur bepaald door een percentage

Gebruik deze berekening voor het berekenen van cijfers met cesuur. Na invulling van de te behalen score voor een 10, het percentage waarbij een 5.5 (de cesuur of breekpunt) wordt behaald en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend.

De cesuur is het breekpunt tussen:

  • Lineair van 10 naar de cesuur en vervolgens;
  • Lineair van deze cesuur naar 1.

Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord.

Voorbeeldgrafiek:
voorbeeldgrafiek procentuele cesuur of weging