Skip to main content

Cijfer berekenen 80 procent normeringCijfer berekenen voor toets met de 80 procent normering

Een normering van 80% houdt in dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, bij 80 punten een 5.5 wordt behaald. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van een cesuur.

Voorbeeldgrafiek:

voorbeeldgrafiek 80 procent normering