Skip to main content

Cijfer berekenen 65 procent normeringCijfer berekenen voor toets met de 65 procent normering

Een normering van 65% houdt in dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, bij 65 punten een 5.5 wordt behaald. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van een cesuur.

Voorbeeldgrafiek:

voorbeeldgrafiek 65 procent normering