Skip to main content

Cijfer berekenen 60 procent normeringCijfer berekenen voor toets met de 60 procent normering

Een normering van 60% houdt in dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, bij 60 punten een 5.5 wordt behaald. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van een cesuur.

Voorbeeldgrafiek:

voorbeeldgrafiek 60 procent normering