Skip to main content

Cijfer berekenen 55 procent normeringCijfer berekenen voor toets met de 55 procent normering

Een normering van 55% houdt in dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, bij 55 punten een 5.5 wordt behaald. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van een cesuur.

Voorbeeldgrafiek:

voorbeeldgrafiek 55 procent normering