X fout geeft cijfer Y


Berekening X fouten geeft cijfer Y

Vul bij deze cijfercalculator in bij welk aantal (X) fouten cijfer Y wordt gescoord. Hieruit volgt de puntenaftrek per fout. De aftek per fout wordt vanaf 10 lineair doorgerekend.