Welk cijfer moet ik halen (vernieuwd)


Cijfers tot nu toe


Toelichting

Bereken welk cijfer of wat je minimaal moet halen voor een volgende toets of schoolexamen, of voor een voldoende op je rapport. De weging geeft aan hoe vaak (hoeveel keer) een cijfer meetelt. Kijk of je nog examenbundels, examentraining, bijles of huiswerkbegeleiding kan gebruiken.