Rente op rente of inflatie berekenen 

Bereken inflatie of rente op rente

Bekijk hier de laatste inflatiecijfers of consumentenprijsindex (CPI).

Inflatie geeft de stijging van prijzen van goederen weer in procenten. Deze wordt maandelijks door het CBS. Met deze calculator kan het effect van inflatie over één of meerdere jaren worden berekend. Er kan gerekend worden met slechts één percentage.

Als je geld op een spaarrekening hebt staan ontvang je daarover spaarrente. De spaarrente is een bepaald percentage van het totale spaarbedrag en krijg je elk jaar op je spaarrekening bijgeschreven. Rente op rente betekent dat je jaarlijks rente ontvangt over het tot dan toe gespaarde bedrag inclusief de rente van voorgaande jaren. Dankzij rente op rente gaat sparen elk jaar dus iets sneller. Bekijk bijvoorbeeld hier de actuele spaarrente van de ING bank .