Skip to main content

Rente over spaargeld of inflatie berekenenRente berekenen over spaargeld of inflatie berekenen

Als je geld op een spaarrekening hebt ontvang je daarover spaarrente of interest. Deze rente is een bepaald percentage van het totale spaarbedrag en krijg je elk jaar op je spaarrekening bijgeschreven. 

Als dit bedrag wordt uitgekeerd, naar een andere rekening en dus niet meer meedoet met het volgende jaar, dan spreken we van enkelvoudige rente.

Indien het rentebedrag wordt bijgeschreven op dezelfde rekening dan spreken we van samengestelde rente. Met samengestelde rente gaat sparen elk jaar dus iets sneller. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een spaardeposito. Bekijk de actuele spaarrente van de ING bank. ASN bank. Rabobank. ABN AMRO

Inflatie geeft de stijging van prijzen van goederen weer in procenten. Deze wordt maandelijks door het CBS. Met deze calculator kan ook het effect van inflatie over één of meerdere jaren worden berekend. Er kan gerekend worden met slechts één percentage. Bekijk hier de laatste inflatiecijfers of consumentenprijsindex (CPI).