Skip to main content

Percentage of procenten berekenen

Bereken welk percentage een getal van een ander getal is.
DEEL ALS PROCENT VAN VERSCHIL BEREKENEN

Bereken welk percentage een deel van een getal is.
PROCENTUEEL VERSCHIL BEREKENEN

Bereken tussen twee getallen het verschil in procenten.
PERCENTAGE BEREKENEN OPTIE 2

Bereken het percentage als je twee getallen hebt en één bijbehorend percentage.
PERCENTAGE BEREKENEN OPTIE 3

Bereken het getal als je twee percentages hebt en één bijbehorend getal.Percentage berekenen

Percentages berekenen kan op verschillende manieren. De manier hangt af van welke gegevens bekend zijn. Met de rekentools hierboven kan eenvouding een percentage berekend worden. Een deel als procent van geheel. Of een procentueel verschil ofwel procentuele toe- of afname.