logopng logowebsite

Normeringsterm 1.0

 


Extra informatie

De N-term of normeringsterm is een variabele die in Nederland gebruikt wordt bij het berekenen van het cijfer bij centrale eindexamens in het middelbaar onderwijs. De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) ontwikkelde in 1998 een methode voor de normering waarin deze N-term van belang is. Deze methode kan voor alle vakken gebruikt worden.

Een examen dat makkelijk blijkt te zijn, krijgt in de normering een lage N-term (kleiner dan 1,0), bijvoorbeeld 0,5 of minimaal 0,0. Als een examen als moeilijk wordt beoordeeld, dan stelt het College voor Examens een hoge N-term (groter dan 1,0) vast, tot 'in principe' maximaal 2,0 . De N-term wordt berekend door alle cijfers die behaald zijn bij het desbetreffende vak te delen door het aantal leerlingen dat heeft deel genomen aan het vak. Als dit cijfer lager is dan verwacht, dan wordt de N-term omhoog aangepast. Het tegenovergestelde geldt als het cijfer hoger is dan verwacht. Bij het tweede tijdvak geldt in het algemeen minimaal dezelfde N-term als bij het eerste tijdvak.

Uitgangspunten:

  • Elk gescoord punt draagt altijd bij tot een hoger examencijfer;
  • Een score van 0% geeft altijd examencijfer 1,0;
  • Een score van 100% geeft altijd examencijfer 10,0;
  • Over een zo breed mogelijk centraal interval van de scoreschaal is er sprake van een evenredige stijging van score- en cijferpunten welke onafhankelijk is van de normering.

Gehandeerde formule is : 9 * ( S / L ) + N, waarbij:

S = Score/behaalde punten
L = Lengte van scoringschaal/te behalen punten
N = Normeringsterm (vaak variërend tussen 0.0 en 2.0)

Afbeelding Normeringsterm of Nterm
Deel deze variant
Cijfer Nederland/België
10    Uitstekend
9    Zeer goed
8    Goed
7    Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Twijfelachtig
4 Onvoldoende
3 Ruim onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht
70goed6