logo logowebsite

Hypotheekkosten berekenen


Uitgaande van 37% hypotheek aftrek/teruggaaf

Aflossen?

Extra informatie

Let op: Dit is een grove berekening. Als u aflost, dan neemt de hypotheeksom af, dus betaalt u minder rente. Dit aflossen gebeurt doorgaans in twee vormen. In het regeringsakkoord van Rutte III wordt de maximale hypotheekrenteaftrek afgebouwd naar 37% vanaf 1 januari 2023.

Lineaire hypotheek?

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij  elke maand hetzelfde bedrag wordt aflost. Het bedrag dat aflost wordt, hangt af van de hoofdsom en de looptijd van de hypotheek. De hypotheekschuld neemt elke maand af. Hierdoor neemt de hypotheekrente ook af. De rente wordt betaalt over de resterende schuld. Omdat de hypotheek steeds kleiner wordt, hoeft dus minder rente te betaalt te worden. Dit betekent ook dat het fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin relatief veel renteaftrek, later minder.

Annuïteiten hypotheek?

Bij een annuïteiten hypotheek is de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk. Op de einddatum is de gehele hypotheek afgelost. De maandlasten blijven gedurende de looptijd gelijk. Het bedrag dat je elke maand betaalt, is de annuïteit. Deze bestaat uit aflossing en rente.

De samenstelling van het maandelijkse bedrag verandert per maand. In het begin is het rentedeel groot en is het aflossingsdeel klein. Per maand verschuift de samenstelling. Aan het einde van de looptijd is juist het rentedeel klein en het aflossingsdeel groot. Dat betekent dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin heb je namelijk veel renteaftrek, later juist veel minder. Geleidelijk aan heb je steeds minder fiscaal voordeel.

Deel deze pagina