Skip to main content

Gewogen gemiddelde cijfer berekenenGemiddelde cijfer berekenen met weging

Let op: Selecteer bij de weging altijd minimaal 1 of een percentage (vaak gebruikt bij Schoolexamens), anders wordt het cijfer niet meegenomen in de berekening.

Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) bestaat voor uit 50% schoolexamens in de laatste 2 of 3 jaar en 50% centraal schriftelijke examens. Het gemiddelde voor schoolexamens wordt vaak bepaald aan de hand van een procentuele weging. In dit geval kies je bij de weegfactor een percentage. Dit percentage geeft aan voor hoeveel procent het schoolexamen meetelt. Let op dat het cumulatief van de wegingen altijd 100% is. Bijvoorbeeld 5 cijfers die elk 20% meetellen is 100%.

De weegfactor of weging geeft aan hoe vaak (hoeveel keer) of voor welk percentage, een cijfer meetelt. Als een toets 1x meetelt, selecteer dan 1 bij de weging. Als een toets 2x meetelt, selecteer dan 2 bij de weging. En zo verder.

Wil je weten wat je staat voor je vakken op VWO, Havo, VMBO, MBO, HBO of Universiteit? Met deze berekening bereken je het gewogen gemiddelde, te behalen eindcijfer, rapportcijfer of examencijfer.