Wanneer ben ik geslaagd voor examen vmbo kader?

Gemiddeld cijfer centrale examens

 • 5.5 of hoger.

Eindcijfer Nederlands

 • afgerond een 5 of hoger.

Eindcijfers alle examenvakken als:

 • al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of;
 • je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
 • geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.

Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4 halen.

Kunstvakken 1/ckv en Lichamelijke opvoeding als:

 • je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor Kunstvakken en Lichamelijke opvoeding.

Loopbaandossier als:

 • je een loopbaandossier gemaakt hebt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.

OVERIGE INFORMATIE

Geslaagd voor het leerwerktraject

Volg je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan geldt dat je slaagt als je:

 • het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit;
 • het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluit;

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor:

 • Het profielvak;
 • De 2 algemene vakken van het profieldeel;
 • Het combinatiecijfer (gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken).

Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 en niet lager dan de beoordeling 'voldoende' hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.