Wanneer ben ik geslaagd voor examen Havo?

Gemiddelde centrale examens

 • 5.5 of hoger

Kernvakken (Ned, Eng, Wis)

 • Max 1 keer een 5
 • Overige 6 of hoger

In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. Als je geen wiskunde kiest, zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.

Eindcijfers alle examenvakken als:

 • al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6 is;
 • je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6 is; 
 • geen eindcijfer lager is dan een 4.  Het combinatiecijfer en de individuele eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel. 

Lichamelijke opvoeding als:

 • Lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

Overige informatie

Extra examenvak Havo

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen centraal examen doet. Dit zijn:

 • maatschappijleer
 • CKV
 • het profielwerkstuk
 • een aantal keuzevakken

De keuzevakken die mee kunnen tellen zijn:

 • literatuur
 • algemene natuurwetenschappen
 • godsdienst/levensbeschouwing

Jouw school beslist welke keuzevakken meetellen voor het combinatiecijfer. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je lager dan een 4 halen. Het combinatiecijfer zelf mag ook niet lager zijn dan een 4.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen in het havo? Dan moet je een gemiddeld een 8 of hoger hebben voor:

 • de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel
 • het combinatiecijfer
 • de vakken in het profieldeel
 • het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.