Veel gestelde vragen

Wat is de Nterm of normeringsterm?

De basis is een lineaire berekening van 10 naar 1. De normeringsterm of N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1.

 • Was het examen of toets te doen?
  • Normeringsterm 1. De helft van de punten geeft een 5.5.

 • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
  • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft een vermindering van 1 punt. De helft goed geeft een 4.5.

 • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
  • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft een vermeerdering van 1 punt. De helft goed geeft een 6.5.

Wat is cesuur?

Cesuur of breekpunt is een waarde percentage of hoeveelheid punten welke hoort bij een bepaald besluit. Boven de cesuur is voldoende of geslaagd, onder de cesuur onvoldoende of niet geslaagd. De scoreschaal loopt van 10 lineair naar de grens dan wel voldoende (5.5 of 6) en vervolgens lineair van de voldoende naar 1. Bij 0 punten wordt een 1 gescoord. Bepaling van het cijfer met behulp van cesuur kan ook als belonend worden gezien. Bij meer dan nul behaalde punten wordt een cijfer hoger dan 1 gescoord. 

Wat is absolute cesuur?

Bij een absolute cesuur wordt het aantal punten voor een voldoende vooraf bepaald.

Wat is relatieve cesuur?

Bij een relatieve cesuur wordt het aantal punten voor een voldoende achteraf bepaald op basis van de gemiddelde score van de studenten/leerlingen.

Wat is normering met percentage?

Hier wordt van tevoren bepaald bij welk percentage een voldoende wordt behaald. Bijvoorbeeld bij 60% goed wordt een 5.5 gescoord. Dit kan ook als straffend systeem worden gezien. Het is namelijk zo, zeker bij hogere percentages, dat bij een (matige) score, een 1 wordt behaald. Dit kan demotiverend werken.

Wat is een gewogen gemiddelde?

Het gewogen gemiddelde is een gemiddelde waarbij er een weging aan de cijfers wordt gegeven. De weging geeft aan hoeveel keer een cijfer meetelt. Of voor hoeveel procent.

Wat is meerkeuze met gokkans?

Bij deze methode wordt het aantal multiple-choice vragen dat je met gokken goed zou hebben niet meegenomen in de bepaling van de cesuur/kennispercentage. De cesuur wordt bepaald over de overige vragen. 100 vragen, 4 keuzes per vraag? Gokkans is dan 25 punten. De cesuur gaat nu bepaald worden over de resterende 75 punten. Vaak gebruikt hier is 50% of 55%.

Wat is kennispercentage?

Het percentage behaalde punten dat bij een toets gehaald moet worden voor een voldoende, rekening houdend met de gokcorrectie.

Welke profielen zijn er voor havo en VWo?

 • NT Natuur en Techniek
 • NG Natuur en Gezondheid
 • EM Economie en Maatschappij
 • CM Cultuur en Maatschappij

Wat is procent?

Procent betekend: per honderd. Procent is dus het honderdste deel. 12% van 100 = 12.

Wat is procentpunt?

Procentpunt geeft het absolute verschil aan. Bijvoorbeeld: AEX beursindex gestegen van 800 naar 816. Dat is een stijging van 2%. Maar ook een stijging van 16 procentpunt. Als men hier zou zeggen een stijging van 16% dan is dat onjuist.

Hoe bereken je een percentage tussen twee bedragen?

Berkenen bedrag 2 min bedrag 1. Deel de uitkomst door bedrag 1. Vermenigvuldig maal 100.

Wat betekent BTW?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Hoog tarief 21%. Laag tarief 9%.