Skip to main content

Veel gestelde vragen

Antwoorden op vragen over cijfers berekenen met normeringsterm, cesuur, gewogen gemiddelde en andere onderwerpen.

Welke profielen zijn er voor proefielkeuze HAVO VWO?

 • N&T NATUUR EN TECHNIEK
 • N&G NATUUR EN GEZONDHEID
 • E&M ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
 • C&M CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

Wat is de 5.5 regel?

Gemiddeld moeten de resultaten van het centraal examen minimaal een voldoende zijn. Een voldoende is een 5.5. 

Bereken hier je gemiddelde.

Wat is de Nterm of normeringsterm?

De normeringsterm of N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm ligt vaak tussen 0 en 2 met als standaard 1. De basis is een lineaire berekening van 10 naar 1. 

 • Was het examen of toets te doen?
  • Normeringsterm 1. De helft van de punten geeft een 5.5.

 • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
  • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft een vermindering van 1 punt. De helft goed geeft een 4.5.

 • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
  • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft een vermeerdering van 1 punt. De helft goed geeft een 6.5.

Zie ook Cijfer berekenen met normeringsterm.

Wat is cesuur?

Cesuur of breekpunt is een waarde percentage of hoeveelheid punten welke hoort bij een bepaald besluit. Boven de cesuur is voldoende of geslaagd, onder de cesuur is onvoldoende of niet geslaagd. De scoreschaal loopt van 10 lineair naar de grens van voldoende (5.5 of 6) en vervolgens lineair van deze grens naar 1. Bij 0 punten wordt een 1 gescoord.

Bepaling van het cijfer met behulp van cesuur kan ook als belonend worden gezien. Bij meer dan 0 behaalde punten wordt een cijfer hoger dan 1 gescoord. 

Zie ook Cijfer berekenen met cesuur.

Wat is absolute cesuur?

Bij een absolute cesuur wordt het aantal punten voor een voldoende vooraf bepaald.

Wat is relatieve cesuur?

Bij een relatieve cesuur wordt het aantal punten voor een voldoende achteraf bepaald op basis van de gemiddelde score van de studenten/leerlingen.

Wat is normering met percentage?

Hier wordt van tevoren bepaald bij welk percentage een voldoende wordt behaald. Bijvoorbeeld bij 60% goed wordt een 5.5 gescoord. Dit kan ook als straffend systeem worden gezien. Het is namelijk zo, zeker bij hogere normeringspercentages, dat bij een matige score, een 1 wordt behaald. Dit kan demotiverend werken.

Zie ook Cijfer berekenen met 60 procent normering.

Wat is een gewogen gemiddelde?

Het gewogen gemiddelde is een gemiddelde waarbij er een weging aan de cijfers wordt gegeven. De weging geeft aan hoeveel keer een cijfer meetelt. Of voor hoeveel procent.

Zie ook Gewogen gemiddelde berekenen.

Wat is meerkeuze met gokkans?

Bij deze methode wordt het aantal multiple-choice vragen dat je met gokken goed zou hebben niet meegenomen in de bepaling van de cesuur/kennispercentage. De cesuur wordt bepaald over de overige vragen. 100 vragen, 4 keuzes per vraag? Gokkans is dan 25 punten. De cesuur gaat nu bepaald worden over de resterende 75 punten. Vaak gebruikt hier is 50% of 55%.

Zie ook Cijfer berekenen multiplechoice met gokkans.

Wat is kennispercentage?

Ook wel cesuur genoemd. Het percentage of behaalde punten dat bij een toets gehaald moet worden voor een voldoende eventueel rekening houdend met een gokcorrectie.

Wat is procent?

Procent betekend: per honderd. Procent is dus het honderdste deel. 12% van 100 = 12.

Zie ook Percentage berekenen.

Wat is procentpunt?

Procentpunt geeft het absolute verschil aan. Bijvoorbeeld: AEX beursindex gestegen van 600 naar 612. Dat is een stijging van 2%. Maar ook een stijging van 12 procentpunt. Als men hier zou zeggen een stijging van 12% dan is dat onjuist.

Zie ook Percentage berekenen.

Hoe bereken je een percentage tussen twee bedragen?

Berkenen bedrag 2 min bedrag 1. Deel de uitkomst door bedrag 1. Vermenigvuldig maal 100.

Zie ook Percentage berekenen.

Wat betekent BTW?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Hoog tarief 21%. Laag tarief 9%.

Zie ook BTW berekenen.