Wanneer geslaagd VWO

Gemiddeld cijfer centrale examens

 • 5.5 of hoger

Kernvakken (NED, ENG, WIS)

 • Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer
 • Voor de overige vakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen

Eindcijfers alle examenvakken als

 • Al je eindcijfers 6 zijn of hoger
 • Je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn
 • Je één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6.0 is
 • Je 2 keer een 5 hebt, of één 5 en één 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6.0 is
 • Geen eindcijfer lager is dan een 4

Het combinatiecijfer telt ook mee voor deze regel. Het cijfer voor de rekentoets telt in deze niet mee.

Lichamelijke opvoeding als:

 • Lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn

Eindcijfer berekenen


Overige informatie

Extra examenvak vwo

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn:

 • maatschappijleer
 • CKV
  • Als je Griekse taal en cultuur of Latijnse taal en cultuur in je profiel hebt, ben je vrijgesteld van CKV
 • algemene natuurwetenschappen
 • het profielwerkstuk vwo
 • een aantal keuzevakken

De keuzevakken die mee kunnen tellen zijn:

 • literatuur
 • levensbeschouwing/godsdienst

Jouw school beslist welke keuzevakken meetellen voor het combinatiecijfer. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 4 of lager halen. Het combinatiecijfer zelf moet ook hoger zijn dan een 4.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen in het vwo? Dan moet je een gemiddeld een 8 of hoger hebben voor de eindcijfers van:

 • de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel
 • het combinatiecijfer
 • de vakken in het profieldeel
 • het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 7 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Covid-19 / Corona

Verlenging tweede tijdvak en extra herkansing

Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn in het eerste tijdvak het examen afleggen in het tweede tijdvak en kunnen de centrale examens gespreid worden over het eerste en tweede tijdvak. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal).

Niet laten meetellen van 1 niet-kernvak

Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken. Deze maatregelen gelden ook voor kandidaten van het staatsexamen. 

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt afgesloten met een schoolexamen in plaats van met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).  Scholen moeten zich bij alle examens aan de richtlijnen van het RIVM houden.