Skip to main content

Over Cijferrekenaar.nl

Updates

Februari 2024
Weging 35% en 45% toegevoegd bij weging gewogen gemiddelde berekenen.

Februari 2023
Rente op rente en inflatie toegevoegd. Slagingseisen verwijderd.

April 2022
Voorbeeld grafieken tonen nu de cijfers behorende bij de waarde van de x-as.

Oktober 2021
Uiterlijke verbeteringen. Cito verwijderd.

April 2021
Aantal decimalen verhoogd naar 8 bij percentage berekeningen.

Januari 2021
PDF layout van resultaat-tabellen (download als PDF) verbeterd. 

September 2020
De meeste Cijfertabellen zijn veranderd in de rijen Goed, Fout en Cijfer. Dit was Punten en Cijfer. Nu kan dus ook het cijfer bepaald worden aan de hand van het aantal fouten dat is gemaakt, aanvullend op de bepaling van het cijfer gebaseerd op de hoeveelheid punten/goede antwoorden die is behaald.

Normeringsterm 0 als keuze toegevoegd bij de nterm berekeningen.

Februari 2020
Gehele site vernieuwd.

Januari 2020
Aanpassing menustructuur voor betere gebruikers-ervaring.

December 2019
Update van slagingseisen VWO, Havo, VMBO

Maart 2019
Toevoeging bij slagingseisen:  berekening eindcijfer middels Schoolexamen cijfer (SE) en Centraal examen cijfer (CE).

Februari 2019
Switch optie toegevoegd.

November 2018
Tabel optie toegevoegd aan cesuur met percentage.
Multiple choice/meerkeuze rekentool toegevoegd.

Oktober 2018
Google+ verwijderd als share optie. Google+ stopt ermee.

Juni 2018
Toevoeving calculator Schuld/Marktwaardeverhouding.
Toevoeging calculator /voldoendehulp.

April 2018
Reset functie toegevoegd.
Facebook deeloptie verwijderd. Wij zien facebook als een niet prettig platform.

Maart 2018
Percentage optie toegevoegd aan wegingen van gewogen gemiddelde.
Dropdown toegevoegd aan wegingen van gewogen gemiddelde, voor meer gebruiksvriendelijkheid.

Feb 2018
Uiterlijke veranderingen.

Dec 2017
Toegevoegde varianten: Fout per punt met /voldoende 6 en fout per punt met /voldoende 5.5.

Nov 2017
Portrait layout probleem op Ipad gecorrigeerd.

Okt 2017
PDF export optie toegevoegd aan resultaat tabel.
Variant percentage berekenen toegevoegd.
Variant BTW berekenen toegevoegd.

Sep 2017
Normeringsterm aangepast met grenswaarden. 
Kleuren boven en onder /voldoende toegevoegd in scoretabel.
Slagingseisen toegevoegd voor VMBO, HAVO en VWO.

Waarom?

Cijferrekenaar.nl is er om het online berekenen van cijfers voor leerlingen en kandidaten makkelijker te maken. Online, op school of onderweg.

Cijferrekenaar is een initiatief van Urbandesk - Websites met Joomla.

Voor wie?

Cijferrekenaar.nl is er voor iedereen in het voortgezet onderwijs. VMBO, HAVO, VWO, Athenaeum, Gymnasium en Universiteit. Leerlingen/kandidaten kunnen ook makkelijk een gewogen gemiddelde berekenen, om zo bijvoorbeeld te bepalen wat er minimaal gescoort dient te worden bij een volgende toets of examen.

Cijferrekenaar is geen officiële overheidssite. Ondanks het vertrouwen in de correctheid van de berekeningen en informatie op deze site, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Wat?

Cijferrekenaar.nl is een hulpmiddel voor het berekenen van cijfers voor leerlingen en kandidaten. Het is een online calculator waar gekozen kan worden uit rekenmethodes die het meest worden toegepast in het voortgezet onderwijs. Er kunnen verschillende varianten of methodes gekozen worden afhangend van wat er op uw school/opleiding wordt gebruikt. Bij de berekeningen wordt ook een omzettabel of cijfertabel getoond welke is te downloaden als PDF. Er wordt uitgegaan van twee soorten voldoende: 6 of 5.5.

Punt of komma?

Het scheiden van decimalen kan met punt of komma.

Berekeningen

Cijferrekenaar.nl biedt de volgende rekenmethoden:

Berekeningen voldoende 6

Berekeningen voldoende 5.5

overige-varianten berekeningen

Uitleg

55% goed

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 55 punten behaald, dan wordt er een 6 of een 5.5 gescoord.

60% goed

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 60 punten behaald, dan wordt er een 6 of een 5.5 gescoord.

65% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 65 punten behaald, dan wordt er een 6 of een 5.5 gescoord.

70% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 70 punten behaald, dan wordt er een 6 of een 5.5 gescoord.

De 70% normering wordt ook door het CBR toegepast voor vaarbewijzen.

 • Klein Vaarbewijs 1 (KVB1). Er zijn 80 punten te behalen bij 40 vragen. De slagingsgrens ligt op 70% van 80 punten zijnde 56 punten.
 • Klein Vaarbewijs 2 (KVB2). Er zijn 50 punten te behalen bij 27 vragen. De slagingsgrens ligt op 70% van 50 punten zijnde 35 punten.

75% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 75 punten behaald, dan wordt er een 6 of een 5.5 gescoord.

80% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 80 punten behaald, dan wordt er een 6 of een 5.5 gescoord.

Cesuur of weging aan de hand van een percentage

Hierbij geeft u zelf aan bij welk percentage een voldoende (6 of 5.5) wordt behaald. Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en de cesuur is bepaald op 80%, dan wordt bij 80% een voldoende behaald. Het scoreverloop is als volgt: lineair van 10 naar de cesuur/voldoende. En vervolgens lineair van de cesuur/voldoende naar 1. Het gebruik van een cesuur is in vergelijk met een procentuele normering wat vriendelijker voor de leerling of kandidaat. Er wordt alleen een 1 behaald bij een score van 0.

Cesuur of weging aan de hand van een aantal punten

Hierbij geeft u zelf aan bij welk aantal punten een voldoende (6 of 5.5) wordt behaald. Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en de cesuur is bepaald op 70 punten, dan wordt bij 70 punten een voldoende behaald. Het scoreverloop is als volgt: lineair van 10 naar de cesuur/voldoende. En vervolgens lineair van de cesuur/voldoende naar 1. Het gebruik van een cesuur is in vergelijk met een procentuele normering wat vriendelijker voor de leerling of kandidaat. Er wordt alleen een 1 behaald bij een score van 0.

normeringsterm of nterm

Bij deze cijfer calculator wordt gebruik gebruik gemaakt van de normeringsterm. De N-term of normeringsterm is een variabele die gebruikt wordt bij het berekenen van het cijfer bij centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) ontwikkelde in 1998 een methode voor de normering waarin deze N-term van belang is.

Examen te doen? Normeringsterm 1.
Examen makkelijk? Normeringsterm kleiner dan 1.
Examen moeilijk? Normeringsterm groter dan 1.

De N-term wordt berekend door alle cijfers die behaald zijn bij het desbetreffende vak te delen door het aantal leerlingen dat heeft deel genomen aan het vak. Als dit cijfer lager is dan verwacht, dan wordt de N-term omhoog aangepast. Het tegenovergestelde geldt als het cijfer hoger is dan verwacht. Bij het tweede tijdvak geldt in het algemeen minimaal dezelfde N-term als bij het eerste tijdvak.

Uitgangspunten:

 • Elk gescoord punt draagt altijd bij tot een hoger examencijfer;
 • Een score van 0% geeft altijd cijfer 1;
 • Een score van 100% geeft altijd cijfer 10;
 • Over een zo breed mogelijke interval van de scoreschaal is er sprake van een evenredige stijging van score- en cijferpunten welke onafhankelijk is van de normering.

Er wordt, naast de standaard formule, gebruik gemaakt van vier grenswaarden, zodat de maximale score altijd 10 is en de minimale score altijd 1. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende grenswaarden:

S = Score/behaalde punten
L = Lengte van scoringschaal/te behalen punten
N = Normeringsterm (vaak variërend tussen 0.0 en 2.0)

Standaard: Cijfer = 9 * (S / L ) + N
Grenswaarde 1: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 2: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 0.5
Grenswaarde 3: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 4: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 0.5

Bij een normeringsterm groter dan 1 geldt de laagste score van:

 • De standaard formule
 • Grenswaarde 1
 • Grenswaarde 4

Bij een normeringsterm kleiner dan 1 geldt de hoogste score van:

 • De standaard formule
 • Grenswaarde 2
 • Grenswaarde 3

X FOUT GEEFT CIJFER 5.5/6

Bij deze variant bepaald u zelf bij welk aantal fouten (X) een 5.5 of 6 gescoord wordt. Na invulling verschijnt de resulterende aftrek per punt. Na invulling van het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend en de omzettabel getoond.

x fout geeft cijfer y

Bij deze variant bepaald u zelf bij welk aantal fouten (X) een bepaald cijfer (Y) gescoord wordt. Na het invullen wat het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend en de omzettabel getoond.

Fout per punt 6 of 5.5

Bij deze berekening bepaald u zelf bij welk aantal fouten een 6 of een 5.5 gescoord wordt. Na het invullen wat het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend en de omzettabel getoond.

Multiple choice of meerkeuze

Op welke wijze een meerkeuzetoets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calcutator biedt een manier, om een meerkeuzetoets te beoordelen. De gokkans wordt hierin meegenomen, of beter gezegd: weggelaten. De vragen die je met gokken goed zou hebben worden gewoon niet meegerekend. 

Voorbeeld:

Er zijn 40 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 40 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 10 vragen. Met een kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige-varianten 30 vragen, 16.5 goed zijn voor een voldoende 5.5. In totaal moeten er dus 10 + 16.5 = 26.5 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 5.5. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 26.5 punten.

overige informatie

Wij vragen begrip voor het gebruik van advertenties van Google. Dit doen wij om op zijn minst de kosten voor deze site te compenseren. Buiten het werken met Google wordt er principieel op geen enkele manier informatie gedeeld aan andere partijen.

De site streeft naar gemak en gebruiksvriendelijkheid. Cijferrekenaar staat dan ook open voor tips en feedback van gebruikers.

Klik hier voor het geven van deze tips of feedback. 

Ondanks het vertrouwen in de correctheid van de berekeningen en informatie op deze site, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Privacy & Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Wij plaatsen zo’n cookie om bij een volgend bezoek de cookie melding niet meer weer te geven. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google plaatst “tracking cookies” op computers of devices. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies verwijderen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Delen van gegevens

Verder delen wij zelf niets met derden. Als er een bericht wordt gestuurd dan is het emailadres bekend om zo te kunnen antwoorden. Dit adres wordt onder geen beding gedeeld.