Afname digitaal

Afnamedata 2021 cito eindtoets digitaal

Week 16: 19-23 april
Week 17: 26-30 april
Week 19: 10-14 mei

Afname papier

Afnamedata 2021 cito eindtoets papier

Week 16: 20-22 april

Inhaaldata

Inhaaldata 2021 cito eindtoets

Week 17: 26-30 april
Week 19: 10-14 mei

Indicatie score/schooladvies

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Welke citoscore voor vmbo, havo en vwo?

Vul hierboven de score van de cito voor het basisonderwijs groep 8 in en bekijk het indicatieve bijbehorende advies.

Onderdelen eindtoets Nederlandse taal

  • lezen: kan je een tekst lezen en begrijpen?
  • schrijven: kan je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
  • taalverzorging: kan je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Rekenen

  • getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
  • verhoudingen: vragen over breuken;
  • meten en meetkunde: vragen over oppervlakte;
  • verbanden: vragen over tabellen en grafieken.

Wereldoriƫntatie

Als de school ook kiest voor het onderdeel wereldoriƫntatie dan krijg je ook vragen over:

  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • natuur en techniek

Oefenen cito 2020

Citotoets voorbeeldtoets 

Makkelijke en moeilijke opgaven Centrale Eindtoets 2019