logopng logowebsite

Over Cijferrekenaar

 

Waarom

Cijferrekenaar.nl is er om het online berekenen van cijfers voor leerlingen en kandidaten makkelijker te maken. Online, op school of onderweg.

Voor wie

Cijferrekenaar.nl is er voor iedereen in het voortgezet onderwijs. VMBO, HAVO, VWO, Athenaeum, Gymnasium en Universiteit. Leerlingen/kandidaten kunnen ook makkelijk een gewogen gemiddelde berekenen, om zo bijvoorbeeld te bepalen wat er minimaal gescoort dient te worden bij een volgende toets of examen.

 

 

wat

Cijferrekenaar.nl is een hulpmiddel voor het berekenen van cijfers voor leerlingen en kandidaten. Het is een online digitaal gereedschap waar gekozen kan worden uit rekenmethodes die het meest worden toegepast in het voortgezet onderwijs. Er kunnen verschillende varianten of methodes gekozen worden, afhangend van wat er op uw school/opleiding wordt gebruikt. Er wordt uitgegaan van twee soorten voldoende: 6.0 of 5.5.

Punt of komma?

Het scheiden van decimalen gebeurt met een punt of komma. Dit hangt af van de browser die wordt gebruikt en/of van het device dat wordt gebruikt.

Varianten

Cijferrekenaar.nl biedt de volgende varianten:

Voldoende 6.0

VOLDOENDE 5.5

Overige varianten

Uitleg

60% goed

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 60 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

65% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 65 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

70% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 70 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

75% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 75 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

80% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 80 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

Cesuur of weging aan de hand van een percentage

Hierbij geeft u zelf aan bij welk percentage een voldoende (6.0 of 5.5) wordt behaald. Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en de cesuur is bepaald op 80%, dan wordt bij 80% een voldoende behaald. Het scoreverloop is als volgt: rechtlijnig van 10 naar de voldoende. En vervolgens rechtlijnig van de voldoende naar 1.

Cesuur of weging aan de hand van een aantal punten

Hierbij geeft u zelf aan bij welk aantal punten een voldoende (6.0 of 5.5) wordt behaald. Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en de cesuur is bepaald op 70 punten, dan wordt bij 70 punten een voldoende behaald. Het scoreverloop is als volgt: rechtlijnig van 10 naar de voldoende. En vervolgens rechtlijnig van de voldoende naar 1.

normeringsterm of N-term

Bij deze variant is de normeringsterm een variabele, die na de afname van het examen zo wordt vastgesteld, dat met het examen de voorgenomen prestatie-eis wordt gesteld. Deze normeringsterm of N-term variëerd doorgaans tussen 0.0 en 2.0. Deze variant sluit aan op de basis waar een kandidaat, die de leerstof in voldoende mate beheerst, tenminste de helft van de opgaven goed moet kunnen hebben. Met een N-term van 1,0 haalt een kandidaat met de helft van het maximaal haalbare aantal punten het cijfer 6.0 of 5.5. De normerinsterm biedt een ruime marge rondom het uitgangspunt. Bij een N-term van 0,0 moet een kandidaat iets meer dan 60% van de score halen om een voldoende te halen. Bij een N-term van 2,0 heeft een kandidaat al een voldoende bij iets minder dan 40% van de maximale score.

Gebruikte formule: 9*(S/L)+N, waarbij:

S=Score/behaalde punten
L=Lengte van scoringschaal/te behalen punten
N=Normeringsterm of Nterm (in deze variant altijd 1.0)

X FOUT GEEFT CIJFER 5.5/6.0

Bij deze variant bepaald u zelf bij welk aantal fouten (X) een 5.5 of 6.0 gescoord wordt. Na invulling verschijnt de resulterende aftrek per punt. Na invulling van het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend.

x fout geeft cijfer Y

Bij deze variant bepaald u zelf bij welk aantal fouten (X) een bepaald cijfer (Y) gescoord wordt. Na het invullen wat het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend.

Overige informatie

Wij vragen begrip voor het gebruik van advertenties van Google. Dit doen wij om de kosten voor deze site minimaal te equilibreren.

De site streeft naar gemak en gebruiksvriendelijkheid. Cijferrekenaar.nl staat open voor tips en feedback van haar gebruikers. Klik hier voor het geven van deze tips of feedback. 

Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedankt voor het gebruik van Cijferrekenaar en veel plezier.

Cijfer Nederland/België
10    Uitstekend
9    Zeer goed
8    Goed
7    Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Twijfelachtig
4 Onvoldoende
3 Ruim onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht
70goed6