Afname digitaal

Afnamedata 2020 cito eindtoets digitaal

Gaat niet door

Afname papier

Afnamedata 2020 cito eindtoets papier

Gaat niet door

Inhaaldata

Inhaaldata 2020 cito eindtoets

Gaat niet door

Indicatie score/schooladvies

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Welke citoscore voor vmbo, havo en vwo?

Vul hierboven de score van de cito voor het basisonderwijs groep 8 in en bekijk het indicatieve bijbehorende advies.

Onderdelen eindtoets Nederlandse taal

  • lezen: kan je een tekst lezen en begrijpen?
  • schrijven: kan je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
  • taalverzorging: kan je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Rekenen

  • getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
  • verhoudingen: vragen over breuken;
  • meten en meetkunde: vragen over oppervlakte;
  • verbanden: vragen over tabellen en grafieken.

Wereldoriëntatie

Als de school ook kiest voor het onderdeel wereldoriëntatie dan krijg je ook vragen over:

  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • natuur en techniek

Oefenen cito 2020

Citotoets voorbeeldtoets 

Makkelijke en moeilijke opgaven Centrale Eindtoets 2019