logopng logowebsite

Cito Eindtoets Groep 8

De data van afname van de papieren Cito Eindtoets voor groep 8 in 2017 is 18, 19 en 20 april.
De data van afname van de digitale Cito Eindtoets voor groep 8 in 2017 is 18 t/m 21 april en 1 mei t/m 12 mei.

De data van afname van de papieren Cito Eindtoets voor groep 8 in 2018 is 17, 18 en 19 april (week 16).
De data van afname van de digitale Cito Eindtoets voor groep 8 in 2018 is 16 t/m 20 april en 23 t/m 26 april (week 16 en week 17).

 

 

Cito eindtoets groep 8

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

Score uitgelegd

Het resultaat (score) op de centrale eindtoets is de zogenaamde standaardscore.
Na afloop van de centrale eindtoets wordt voor iedere leerling een leerlingrapport opgemaakt met daarin de standaardscore en het advies voor het brugklastype. Wanneer een leerling minder dan de helft van het aantal opgaven per domein gemaakt heeft, is er geen standaardscore mogelijk. De standaardscore wordt berekend op basis van het totaal aantal goede antwoorden op de verplichte domeinen Taal en Rekenen. Door het werken met standaardscores is het CvTE (College voor Toetsen en Examens) in staat de resultaten van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks (geringe) verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de centrale eindtoets. Het domein wereldoriëntatie is facultatief in de centrale eindtoets en telt niet mee in de berekening van de standaardscore.

De standaardscore is een getal op een schaal van 501 tot en met 550.

De twee verplichte domeinen hebben samen 220 opgaven. De score op de 220 opgaven wordt aangeduid als ‘ruwe score’.

De omzetting van ruwe score in standaardscore gebeurt in de volgende drie stappen:

  1. Standaardscore = A × ruwe score + B waarin A en B getallen zijn die door de equivaleringsprocedure worden bepaald (zie tabel onder). Deze getallen worden na afloop van de toetsafname vastgesteld. Voor de centrale eindtoets 2017 zal de omzetting van ruwe score in standaardscore in de periode van 24 april tot en met 28 april 2017 plaatsvinden.
  2. De niet-afgeronde standaardscores worden afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal. Dit is de standaardscore, met uitzondering van de volgende twee gevallen.
  3. Indien het afgerond getal uit de vorige stap a. groter is dan 550, wordt de standaardscore 550; b. kleiner is dan 501, wordt de standaardscore 501. 

 

Jaar A B
2014 0,376355 481,437109
2015 0,333763 482,326062
2016 0,317719 486,846760
2017 Nog niet bekend Nog niet bekend

Bereken hieronder de standaard score  voor de eindtoets met de gegevens van 2016.

Zodra de gegevens (A en B) voor 2017 bekend zijn, dan zullen wij deze berekening updaten.

 

Bereken score cito eindtoets

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Bron: Staatscourant 18-10-2016

Cijfer Nederland/België
10    Uitstekend
9    Zeer goed
8    Goed
7    Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Twijfelachtig
4 Onvoldoende
3 Ruim onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht
70goed6